Serveis

beethik és una iniciativa de consultoria que ofereix a empreses i organitzacions serveis especialitzats en ètica empresarial. Alguns dels nostres serveis són:

Cultura ètica | Fomentar la cultura de l’ètica i de la responsabilitat en les maneres de fer de l’organització.

La infraestructura ètica | Elaborar i implantar un model de gestió ètica per assegurar la coherència interna i externa de l’organització.

L’ètica en la presa de decisions | Garantir que l’ètica forma part de la presa de decisions, a tots els nivells de l’organització.

Capacitació ètica de les persones | Fomentar la sensibilització i la capacitació ètica de les persones que formen l’equip humà de l’empresa, desenvolupant les seves competències ètiques.

L’ètica en les relacions amb els grups d’interès | Fomentar l’excel·lència ètica i els valors de la reciprocitat, la responsabilitat, la interdependència, el reconeixement mutu i la transparència en la relació amb tots els grups d’interès.

Focus en el diàleg i la deliberació | Dotar-se d’eines – com el mètode de deliberació beethik –  i espais de deliberació per anticipar, avaluar i afavorir la resolució de casos i situacions que generen o poden generar conflictes ètics.

Mesura de l’impacte ètic | Mesurar l’impacte ètic que permeti fer un seguiment de la seva aplicació i del valor generat en les diverses dimensions ètiques de l’organització.