Connexions beethik: entrevista a Pablo Sánchez

Pablo SánchezDirector executiu de B Lab Spain, organització que s’encarrega del desenvolupament i promoció del moviment B Corp a Espanya.

1. Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

Adjectivar la responsabilitat em suggereix que alguna cosa hem fet malament perquè sembla que el terme responsabilitat ja no és suficient. Certament, penso que la interpretació de la responsabilitat empresarial com un mecanisme de compliance i acció social ha estat poc afortunada perquè no ha generat un canvi substancial de l’activitat empresarial. Si la responsabilitat radical implica integrar l’impacte social com a element fonamental i transversal en el conjunt i a l’estratègia de la companyia, benvingut sigui.


2. En el teu treball et dediques a aconseguir que la societat torni a confiar en les empreses com a agents de canvi i impacte positiu, com a generadores de justícia social i de beneficis per al conjunt de la societat. Té l’ètica alguna cosa a veure en aquest propòsit?

Al meu entendre, el comportament ètic ens planteja la relació entre el jo amb el nosaltres. Quina implicació té la meva actuació? A qui beneficia? A qui perjudica? Moltes vegades prenem decisions per interès individual sense tenir en compte quines implicacions té per al nostre entorn. Aquí no hi ha ètica. Les empreses que actuen com a agents de canvi i impacte positiu no només incorporen l’ètica en el seu procés de presa decisions, sinó que articulen la seva pròpia essència al voltant del seu propòsit. En altres paraules, aquest tipus d’empresa fracassa i no s’entén si no és capaç de crear un impacte social positiu específic.


3. En ocasions t’hem sentit dir que cal actuar sobre els “gens” per construir una nova manera de fer empreses. Però això no s’aconsegueix només amb declaracions grandiloqüents o penjant uns preciosos valors a la paret. Com es fa? Quines són les principals palanques d’aquest canvi [radical] que promous?

S’aconsegueix des de la cultura organitzativa, un intangible que defineix a les organitzacions humanes i que determina els nostres valors i comportaments. A més, considero que B Corp ofereix diverses palanques per aconseguir aquest canvi: una gestió de triple impacte rigorosa, en què els resultats socials i ambientals estiguin a el mateix nivell que els resultats econòmics; transparència radical per generar confiança interna i externa; adoptar mecanismes legals per atendre els interessos de treballadors, clients, proveïdors i la comunitat local; i tenir un propòsit que transcendeixi la dimensió econòmica de l’empresa.


4. Una cosa interessant que estàs impulsant és una nova forma jurídica per a les empreses, com són les societats de capital d’Interès General. En què consisteix aquesta proposta i quin impacte pot tenir? Què transformacions requereix i amb quins obstacles us trobeu?

Recentment, el manifest de Davos 2020 i la Business Round Table han realitzat declaracions afirmant que la finalitat de l’empresa ja no pot ser generar valor únicament per als accionistes, sinó que ha de generar també valor per al conjunt de la societat. Està molt bé, però com passem de declaracions a fets? Adoptant una forma societària que orienti legalment la gestió dels directius cap a la creació de valor social. Això és el que es proposa amb les societats de capital d’Interès General. Així, l’empresa blinda la seva missió social i els directius han de retre comptes dels seus resultats econòmics, socials i ambientals.


5. Perquè una empresa es pugui acreditar com a B Corp ha d’obtenir un certificat. Però fins a la data, l’experiència ens demostra que disposar de certificacions i liderar els rànquings més prestigiosos en sostenibilitat o reputació, no està sent una garantia de canvi real. Per què no hauria de passar el mateix amb la certificació B Corp?

Totalment cert. De fet, nosaltres quan parlem de B Corp no parlem tant d’una certificació, sinó d’una identitat empresarial. Creiem que B Corp ofereix instruments de gestió i instruments de governança que canvien la identitat de l’empresa i l’orienten a reconciliar l’interès individual amb el col·lectiu. Precisament, requerim a les empreses que introdueixin aquest compromís en els seus estatuts socials, orientant així la gestió de les empreses en aquesta direcció. Per descomptat, sempre hi ha riscos, però B Corp ajuda a impregnar aquesta cultura a l’empresa.


6. I tots nosaltres com a ciutadans, què hem de canviar per contribuir a aquest canvi que necessitem per poder viure i conviure millor junts?

Actuant a través dels mecanismes que ens concedeix el propi mercat. Apliquem també l’ètica en les nostres decisions i pensem en les implicacions que tenen les nostres decisions de compra, estalvi, inversió, elecció de l’empresa en la qual volem treballar, etc. Per això necessitem sistemes d’informació creïbles que ens generin confiança i ens facilitin aquesta presa de decisions. Això és el que intentem fer amb el distintiu de B Corp.


7. Finalment, en tres paraules, què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions?

Ser molt conscients en cada moment de totes les implicacions que té cada decisió. Bé aplicada, l’ètica pot servir per trobar solucions consensuades i beneficioses per a totes les parts.