l’ètica de la responsabilitat radical

Les organitzacions radicalment responsables...

 

Són aquelles que connecten amb les seves arrels i que es doten d’una infraestructura ètica per construir, des de la seva pròpia essència, organitzacions més autèntiques, humanes i sostenibles.

… es doten d’una infraestructura ètica: útil per ser coherents...

 

La concreció d’una infraestructura ètica ens ajuda a assolir el màxim nivell de coherència entre "el que diem" [els nostres valors], "el que fem" [el nostre comportament quotidià] i "el que sentim" [en les relacions amb els altres].

… per construïr la seva identitat, el seu “caràcter” [ethos]...

 

Un recurs necessari per assegurar la confiança radical dels nostres grups d’interès i per afrontar la resolució dels nostres reptes de coordinació interna i, també, d’adaptació a un entorn cada vegada més plural, obert i complex.

... com a una nova manera d’entendre’ns amb els altres i al món...

 

Abans que l’ètica signifiqués “ethos”, “caràcter”, “manera de ser”, significava el “lloc on s’habita”. Aquesta manera d’experimentar l’ètica ens porta a  una nova manera d’entendre la “responsabilitat”.  

Volem tornar a les arrels de l’ètica, per construir les organitzacions on ens agradaria habitar. Perquè qui se sap responsablement en el món no pot sostreure’s a la presència de “l’altre”.

Per fer-ho, beethik ofereix el model de responsabilitat radical, que integra les principals tradicions ètiques en un esquema de gestió de la cultura organitzacional.