aplicant el codi ètic en el dia a dia

Cap a l’excel·lència en la gestió ètica

El codi ètic és una guia de referència sobre la conducta esperada de totes les persones que formen part d’una organització. Però s’ha de concretar i manifestar-se en l’acció. Per això necessitem dotar-nos d’eines per aplicar els nostres valors en les accions quotidianes.

Són moltes les accions que una organització pot dur a terme per aconseguir que els principis i valors del codi ètic formin part del seu dia a dia i cada organització ha de definir el seu camí. Però hi ha accions bàsiques que podem impulsar.

 

Si vols saber més et pots descarregar el díptic de presentació del procés d’aplicació del codi ètic

(omple el formulari per poder-lo descarregar)