beethik al 7è Congrés del Tercer Sector

beethik va presentar els resultats del projecte “Un pas més en el compromís ètic de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Anàlisi del nivell de gestió ètica i de la coherència percebuda entre els valors del Codi ètic de la Taula i la seva aplicació en el dia a dia” en el marc del 7è Congrés del Tercer Sector Social el dia 15 de juny de 2022.

La presentació es va emmarcar en la taula d’experiències sobre gestió ètica, en la que es van presentar les següents iniciatives:

Pots veure aquí el vídeo de la sessió:

Taller sobre presa de decisions ètica en l’àmbit del compliance

El 26 de novembre de 2021 va tenir lloc el taller ““Com aplicar l’ètica a la presa de decisions en l’àmbit del compliance”, organitzat per Fortuny Legal i beethik, amb la col·laboració de Suara.

En aquesta sessió, conduïda per Miquel Fortuny (Fortuny Legal) i per José Antonio Lavado (beethik) un grup de persones representants d’empreses capdavanteres del nostre entorn van poder experimentar l’aplicació del Mètode beethik per a la presa de decisions.

Vídeo resum de la sessió: