Resultats de l’estudi “Mesurant la confiança en les nostres organitzacions”

La Fundació Corresponsables i la firma de consultoria beethik hem realitzat UN NOU ESTUDI PER MESURAR I MILLORAR LA CONFIANÇA que tenim en les organitzacions en les que treballem.


El més destacat:

La confiança ha millorat 1,3 punts respecte a l’estudi similar realitzat el 2011, i ha passat de 5,89 a 7,2 (escala d’1 a 10).


Els avenços realitzats en sostenibilitat i l’interès que les organitzacions van posar a la cura de les persones després de la pandèmia són dues raons que podrien justificar aquest increment.

El compromís també creix 1,24 punts respecte 2011, fet que significa que l’enfortiment de la confiança incrementa el compromís de les persones que treballen en una organització.

Si vols conèixer quin és el sector millor i pitjor valorat, o si el nivell de confiança és diferent segons la mida de l’organització, el lloc de treball o l’edat, pots consultar l’informe complet a continuació:

Informe de resultats


Aquí pots accedir als resultats de l’estudi realitzat el 2011.