connexions

Silvia AgullóSílvia Agulló

“L’ètica repta a les organitzacions a innovar per tal de poder donar resposta i anticipar-se a les expectatives ètiques, socials i ambientals dels seus diferents grups de interès”.

Llegir entrevista

 

Begoña RomanBegoña Román

“L’ètica és una actitud crítica, reflexiva, que des de certa distància de la realitat té un veritable desig de transformar-la i millorar-la”.

Llegir entrevista

 

Inés García-PintosInés García-Pintos

“La gestió ètica és, per la seva pròpia naturalesa, una funció holística i transversal i tots els departaments de l’empresa han d’estar implicats”.

Llegir entrevista

 

Joan SegarraJoan Segarra

“El moment de canvi que estem vivint al conjunt de la societat, a les empreses i a les organitzacions socials, demana propostes que apostin a fons pels compromisos”.

Llegir entrevista

 

Juliana VilertJuliana Vilert

“El concepte d’ètica de la responsabilitat radical suggereix la idea d’aquella vocació de comportament orientada de forma substancial a l’altre”.

Llegir entrevista

 

Victoria Camps Victòria Camps

“Parlar només de responsabilitat, com s’ha fet fins ara, no ha acabat de funcionar. L’adjectiu “radical” vol dir que la responsabilitat cal prendre-la seriosament “.

Llegir entrevista

 

Antoni BallabrigaAntoni Ballabriga

“La responsabilitat no es pot exercir a mitges, les accions són responsables o no ho són”.

Llegir entrevista

 

imma LluvaImma Lluva

“El concepte radical suposa anar un pas més enllà, anar a buscar l’essència de les organitzacions”.

Llegir entrevista

 

Paco HeviaFrancisco Hevia

“El canvi radical cap a la gestió ètica i responsable és una necessitat urgent”.

Llegir entrevista

 

Olinda AníaOlinda Anía

“No es pot entendre la responsabilitat sense l’ètica, ni l’ètica sense responsabilitat”.

Llegir entrevista

 

Alberto AndreuAlberto Andreu

“En l’ètica i en la responsabilitat cal saber gestionar els grisos”.

Llegir entrevista