beethik al 7è Congrés del Tercer Sector

beethik va presentar els resultats del projecte “Un pas més en el compromís ètic de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Anàlisi del nivell de gestió ètica i de la coherència percebuda entre els valors del Codi ètic de la Taula i la seva aplicació en el dia a dia” en el marc del 7è Congrés del Tercer Sector Social el dia 15 de juny de 2022.

La presentació es va emmarcar en la taula d’experiències sobre gestió ètica, en la que es van presentar les següents iniciatives:

Pots veure aquí el vídeo de la sessió: