Lideratges [radicalment] responsables per a reinventar les nostres organitzacions

Article publicat a Diario Responsable

18 de juny de 2020

 

 

Vivim un moment històric que ningú hauríem pogut imaginar fa tan sols uns mesos. Tot trontolla i les organitzacions s’enfronten a situacions totalment noves i incertes.

I encara que ja comencem a estar cansats de l’anomenada “nova realitat” la veritat és que ningú sabem en què es concretarà, com serà la vida a les organitzacions d’aquí a uns mesos. Ni tan sols demà.

L’única cosa certa és, per tant, la incertesa i davant seu són necessaris més que mai uns lideratges [radicalment] responsables que permetin marcar i acompanyar el nou rumb que haurem de prendre.

En una conversa recent, Cristina Monge ens parlava que ara hem de ser capaços de valorar, més que mai, els lideratges honestos, que en aquests moments són lideratges humils. Humils perquè han d’assumir que no tenen les respostes, però honestos perquè estan disposats a construir-les amb totes les parts interessades.

Perquè, passi el que passi, a les organitzacions no podem – o no hauríem – deixar de prendre decisions, cada dia, en tots els àmbits. I si no desenvolupem processos de presa de decisions conscients, que vetllin per la integració de l’ètica en totes les seves etapes i per la inclusió de totes les veus en la seva consecució, correm el risc de deixar-nos arrossegar per la immediatesa i el curt termini que tendeixen a empènyer-nos a una presa de decisions allunyada d’aquests criteris.

Hem de ser conscients que les decisions que prenem configuren la nostra cultura ètica, el nostre “caràcter” com a organització, el compromís de l’equip i també la confiança que ens legitima per actuar. I és per això que hem de comptar amb uns lideratges, en plural, que vetllin per un exercici responsable i ètic en totes les dimensions organitzatives.

Aquests lideratges, a més de la humilitat i honestedat que esmentàvem abans, han de poder incorporar, desenvolupar i aplicar un conjunt de competències que garanteixin aquest exercici ètic i [radicalment] responsable:

  1. La integritat, exercint l’exemple d’excel·lència en ètica i responsabilitat [radical] en totes les nostres accions.

A les nostres polítiques de persones parlem de creixement i desenvolupament, de cuidar les nostres persones, però estem sent capaços d’acompanyar-les en les dificultats derivades de la conciliació de la vida laboral i personal en aquesta situació? Som, realment, flexibles en la construcció de la pròpia carrera professional de cada persona a la nostra organització?

  1. La coherència entre [el que diem] i [el que fem], sempre, sense excepció.

Tenim codis, valors, propòsits escrits, però tenim eines per aterrar-los en el dia a dia? Mesurem i gestionem l’estrès ètic que pot derivar d’una vivència de poca coherència entre els nostres valors i el dia a dia corporatiu?

  1. L’alteritat, des de la cura de [l’altre] com a essència de la confiança en les relacions.

Segurament hem identificat als nostres grups d’interès, però gestionem, realment, la relació amb ells per construir una base de confiança que ens permeti avançar en una gestió responsable? Escoltem, de veritat, el que han de dir-nos o simplement articulem mecanismes de consulta que no impacten en les nostres decisions? Tenim en compte a les parts més vulnerables?

  1. La transformació, orientant la nostra acció a la creació i captura de l’impacte ètic.

Implementem complexos sistemes d’indicadors per mesurar els resultats de la nostra activitat, però tenim en compte si aquests resultats generen canvis certs? Estem aconseguint un impacte transformador coherent amb el nostre propòsit? Gestionem aquest impacte?

  1. I el diàleg: la base que fonamenta la presa de decisions.

Moltes vegades presumim que tenim en compte a les diferents persones de l’organització quan prenem decisions, però establim processos de diàleg transparents i sincers en aquests processos? Incorporem mètodes que integren la perspectiva ètica en la construcció conjunta de solucions davant els conflictes als quals s’enfronta l’organització?

 

El lideratge i la presa de decisions són dues cares d’una mateixa moneda i a l’introduir l’ètica en els nostres processos de presa de decisions estem reduint l’estrès ètic, impulsant a través de l’acció nostre propòsit [el que volem ser], augmentant de forma radical la coherència i legitimant l’exercici dels nostres lideratges.

Disposar d’una cultura ètica arrelada, saber-nos alineats amb uns valors compartits, pot suposar una garantia de coherència amb el propòsit de l’organització: una demanda cada vegada més evident per part de la societat i una necessitat de les organitzacions que vulguin aprofitar aquest moment per avançar en la gestió ètica i responsable.

La crisi provocada per la Covid-19 està suposant, i suposarà, profundes transformacions en el món organitzatiu. De cop, ens hem adonat que som, tots, humans. Som més conscients que mai que hem de cuidar-nos els uns als altres i, per això, resulta imprescindible comptar amb uns lideratges que ens acompanyin en aquest camí. Només si som conscients d’això i obrem en conseqüència tot això, almenys, haurà servit d’alguna cosa.

Nekane Navarro Rodríguez

www.beethik.com

Llegir l’article a Diario Responsable