Presa de decisions i IA: ètica i drets

El passat 24 de maig, beethik i BHR vam organitzar, amb la col·laboració de TechBarcelona el taller “Presa de decisions i intel·ligència artificial: un mètode per practicar l’ètica i considerar els drets de les persones”.

La Intel·ligència Artificial ens planteja, i ho farà encara més, importants reptes vinculats a la presa de decisions davant els quals assegurar la perspectiva ètica i de drets de les persones és essencial per prevenir riscos i reduir els impactes negatius de la intel·ligència artificial. I serà crític amb l’aprovació de la futura directiva europea sobre diligència deguda en matèria de sostenibilitat.

Les persones participants van poder practicar l’aplicació del mètode beethik, desenvolupant processos de presa de decisions sobre una sèrie de situacions reals que porten implícit un conflicte de valors i que ens situen a la frontera entre el desenvolupament tecnològic i l’ètica/drets humans.

D’aquesta manera, el mètode les va situar davant la decisió que s’ha de prendre en cadascuna de les situacions de conflicte de valors proposades d’una manera molt diferent de com es resolen habitualment, provocant canvis profunds en la manera d’entendre aquest procés clau de transformació des de una perspectiva ètica.

Aquí podeu veure un breu vídeo de resum del taller: