Un regal: un any de connexions beethik!

beethikEls primers dotze mesos de connexions beethik ens han regalat 24 converses molt inspiradores amb persones fortament compromeses amb una gestió ètica i responsable de les seves organitzacions.

Amb aquestes 24 persones hem compartit reflexions i enfortit el compromís per construir organitzacions [radicalment] responsables. Hem definit col·laborativament aquest nou concepte d’ètica de la responsabilitat radical:

Transformació…

 • L’ètica de la responsabilitat radical és intentar involucrar-nos en la millora de la societat des del nostre entorn. Cada persona des del seu lloc pot contribuir, i la suma pot acabar canviant la societat.

Tenir cura i fer-se’n càrrec…

 • Estem parlant d’una ètica que, en l’àmbit de les organitzacions, té cura i es fa càrrec d’una missió, d’un encàrrec, que tard o d’hora ens porta a la sostenibilitat. I que ho fa anant a les bases, a les arrels, no quedant-se en la superfície.

Coherència…

 • L’ètica és fer el correcte de manera coherent amb els teus valors humanistes, quan ningú et veu i sense que ningú t’obligui.

Connectar amb l’essència…

 • La responsabilitat radical és “fer un pas més enllà, anar a buscar l’essència de les organitzacions”.

Autenticitat…

 • Ens parla de “la necessitat de ser consistent, d’aconseguir sistematitzar que l’organització es comporta de manera responsable en tots els seus àmbits d’actuació i també en la necessitat de connectar amb la part més autènticament humana, amb allò que ens defineix com a persones”.
 • Perquè “quan es fa referència a les arrels, que és el que suggereix el concepte “radical”, estem dient que la responsabilitat ha d’impregnar totes les actuacions de l’empresa, tant des del punt de vista de la manera d’actuar de les persones, com des del de retre comptes del que es fa, que és el que implica la responsabilitat”.

Urgència pel compromís…

 • I és que “el canvi radical cap a la gestió ètica i responsable és una necessitat urgent”, perquè “el moment de canvi que estem vivint al conjunt de la societat, a les empreses i a les organitzacions, demana aquest tipus de propostes que apostin a fons pels compromisos”.

La substància de “l’altre”…

 • Així, l’ètica de la responsabilitat radical ens permet desenvolupar “la vocació de comportament orientada de forma substancial a l’altre” i avançar en “la incorporació i integració dels valors que ens identifiquen com a societat, com a organització, en tots i cadascun dels espais privats i públics”.

Més enllà dels codis…

 • Les organitzacions [radicalment] responsables no es conformen només amb tenir uns codis ètics magnífics i molt ben presentats, sinó que busquen treballar sensibilitzant a les persones sobre el fet que aquests valors són reals i autènticament necessaris per nosaltres com a organització.

Actituds i comportaments…

 • L’ètica de la responsabilitat radical suggereix la necessitat de traduir les actituds en comportaments (virtuts) i conductes que siguin coherents amb els principis i valors que s’hagin fet explícits.

Anar a l’arrel…

 • L’ètica ha de ser radical si realment vol ser ètica, no pot ser una altra cosa. Radical ve d’allò que prové de l’arrel. En aquest sentit, l’ètica és doblement radical: en primer lloc ens porta a allò més íntim i essencial de la condició humana, allò que està en el més profund de nosaltres i per tant està en els nostres arrels. En segon lloc, ens compromet de manera radical davant del món i de nosaltres mateixos.

L’impacte en la confiança…

 • Aquesta actuació ètica genera confiança entre les persones, que al seu torn redunda en major capacitat organitzativa d’aconseguir aquests objectius que ens porten al propòsit de l’empresa. El comportament ètic de les persones ens ajuda a estar millor coordinats, generar més confiança entre nosaltres mateixos i els nostres grups d’interès, a ser més àgils i, en definitiva, a millorar la nostra competitivitat com a empresa.

Per gestionar la complexitat…

 • Els moments que vivim són molt complexos i requereixen d’una intencionalitat radical; les coses lleugeres i de maquillatge han demostrat no ser suficient, el conflicte social que estem vivint requereix d’una certa radicalitat. O som radicals o no ens en sortirem…

Ètica i responsabilitat…

 • “Perquè no es pot entendre la responsabilitat sense l’ètica, ni l’ètica sense responsabilitat”.

Aquestes són algunes de les interessantíssimes aportacions que ens han compartit les persones que durant aquests mesos ens han inspirat:

Connexions beethik

Us animem a tornar a entrar a l’espai connexions on anirem incorporant noves veus en els propers mesos.