La revolució ètica: com avançar cap a models de negoci ètics i [radicalment] responsables

Publicació que recull les reflexions compartides a la jornada Ètica a tres bandes organitzada per beethik

4 d’octubre de 2018 (Barcelona). 11 d’octubre de 2018 (Madrid)

 

Més de 130 persones han dibuixat, juntes, el camí cap a unes organitzacions més autèntiques, humanes i sostenibles. Hem compartit reptes, propostes i eines innovadores per construir models de negoci més ètics i [radicalment] responsables. 

Aquesta connexió ha estat possible en el context de la jornada Ètica a tres bandes, que ha estat organitzada per beethik els dies 4 i 11 d’octubre a Barcelona i Madrid respectivament.

Accedeix aquí a la publicació: