Connexions beethik: entrevista a Juliana Vilert

Juliana VilertDirectora d’FGC Organització i Persones (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) i presidenta de la Fundació Factor Humà.

1. ¿Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

D’entrada em venen al cap dues idees: una ètica fonamentada en la responsabilitat extrema, sense fissures, de transformació total. Però també la idea, si tu vols més etimològica, que evoca la idea d’arrel, de fonament, de bàsic, de substancial. I potser amb aquesta em quedo. D’entrada m’agraden els matisos i les idees d’absolut em fan una certa basarda.

El concepte d’ètica de la responsabilitat radical em suggereix doncs la idea d’aquella vocació de comportament orientada de forma substancial a l’altre.

2. A finals de març de 2017 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va aprovar el seu Codi Ètic. Quines són les principals aportacions d’aquest Codi a FGC?

Efectivament, el nostre Consell d’Administració va aprovar el Codi Ètic d’FGC i també va establir l’organització mínima per assegurar que aquest codi sigui el nostre marc de comportament. Vam constituir el Comitè d’Ètica d’FGC, l’Espai Ètic com un mitjà a través del qual tothom pot fer consultes, propostes i suggeriments i hem dissenyat un programa d’accions per a difondre’l a tota la plantilla. D’altra banda, amb coherència amb aquesta voluntat el mateix Consell d’Administració va actualitzar la Missió, Visió i Estratègia d’FGC per introduir de forma explícita l’ètica en la presa de decisions.

Cal dir que aquest clar posicionament per l’ètica i la transparència no és nou a la nostra empresa ja que, des de fa anys, el podem trobar en una gran quantitat d’actuacions que s’han dut a terme. Ara, però, conscients de la creixent exigència social per l’ètica i la transparència en la gestió, es va voler fer un pas endavant. I, com empresa pública, per nosaltres acomplir i satisfer aquestes demandes socials és encara molt més important.

Potser l’aportació principal és que el Codi Ètic d’FGC, tal com diu el seu president a la presentació del document, ha esdevingut la norma fonamental de l’empresa i les seves societats mercantils, establint els principis i les regles de conducta generals que han d’observar i complir totes les persones que hi treballem, així com les diferents parts interessades d’FGC que amb nosaltres es relacionen.

3. Amb el Codi també es crea el Comitè d’ètica que té l’objectiu de vetllar per la seva divulgació i implantació, quines són les principals accions que hauria d’impulsar per enfortir la coherència percebuda entre el que diu el Codi i la seva aplicació en el dia a dia?

L’actuació del Comitè d’Ètica, dit per les mateixes persones que l’integren, és un dels reptes de governança empresarial actual. Tenim poca tradició i experiència en aquesta matèria i pocs estàndards de referència. Diguem que el comitè es fa més fort i competent a mesura que afronta reptes. Amb aquests reptes també evidencia la seva necessitat d’enrobustiment en capacitats tècniques en la matèria.

Les accions principals que ha d’impulsar el Comitè d’ètica són aquelles que han d’assegurar el coneixement genuí dels principis del codi per part de tothom a l’empresa, la seva referència en tota presa de decisió empresarial a qualsevol nivell. Aquestes accions també inclouen la pròpia capacitació en la matèria que els ocupa: la identificació de riscos, la prevenció dels mateixos, la resolució de conflictes ètics així com la projecció del propi Comitè com a referent en l’empresa.

4. En la teva opinió, quin són els aspectes del Codi Ètic que poden tenir un impacte més positiu en les relacions amb els clients de FGC?

La satisfacció i la confiança dels nostres clients és una de les nostre prioritats. Els principis del Codi ètic i les regles de conducta que estableix tant per les persones que integren l’empresa com per les persones, entitats, institucions i empreses que es relacionen amb FGC, reforça indiscutiblement aquest aspecte relacional tant necessari en la construcció i manteniment de la confiança.

5. Com a actual presidenta de la Fundació Factor Humà, diries que aplicar el Baròmetre Factor humà, i els principis en els que es fonamenta, contribueix a enfortir la cultura ètica de les organitzacions que l’apliquen?

Sense cap mena de dubte. El Baròmetre afavoreix un procés altament recomanable en una empresa o organització que és l’autoanàlisi de la pròpia actuació. Només aquest procés d’introspecció organitzativa, d’autocrítica es el que ens permetrà identificar els espais de millora. El Baròmetre ordena aquest procés, ofereix indicadors que permeten mesurar, evidències sobre les que actuar i una guia amb orientacions per al progrés en aquest àmbit, entre d’altres.

6. Si haguessis d’il·lustrar amb tres paraules què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions, quins serien?

3 idees, si m’ho permeteu:

  • Incorporar l’altre en la presa de decisió. Atenció! L’altre són molts altres.
  • Amb això la presa de decisió es fa més complexa. Atenció! Cal incorporar el matís.
  • No busquem manuals. Atenció! Cal analitzar cada cas.