El compromís ètic de les empreses amb les persones més vulnerables

Article beethik Social.catArticle d’opinió publicat a Social.cat, 23 de novembre de 2018

Avui, quan sembla que tot és possible, que el progrés posa a les nostres mans l’oportunitat de fer allò que vulguem, encara són moltes les persones que pateixen greus situacions de discriminació que els impedeixen exercir un dret bàsic com és el dret al treball. Persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut mental, joves, persones d’origen immigrant, dones… són alguns dels col·lectius que no poden accedir en condicions d’igualtat al mercat de treball.

I és aquí on les empreses poden jugar un paper determinant. El sector privat és el principal motor de desenvolupament econòmic en la societat, genera el 90% de l’ocupació a nivell global i proveeix productes i serveis que impacten de manera definitiva en la vida de les persones. Aquesta realitat comporta una responsabilitat paral·lela.

El teixit empresarial ha d’integrar el valor de la diversitat, avançant cap a models de negocis més ètics i [radicalment] responsables, que generin oportunitats per a totes les persones. Pot fomentar, així, un creixement econòmic més inclusiu i sostenible a través de la seva pròpia activitat empresarial, generant ocupació digna, respectant els drets humans, creant nous productes i serveis que atenen mercats subatesos i obrint oportunitats de desenvolupament per les baules més vulnerables de la seva cadena de valor.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides ara fa tres anys apunten també en aquesta direcció, convidant a les empreses a fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom (ODS 8), reduint les desigualtats existents (ODS 10).

Ens trobem, així, davant una oportunitat estratègica: fomentar els negocis inclusius com a forma pràctica per contribuir als ODS i a una economia més inclusiva, posant les capacitats empresarials al servei d’una economia que generi prosperitat per a tothom, sense deixar fora les persones més vulnerables.

Per a l’OCDE, l’economia inclusiva crea oportunitats per a tots els segments de la població i distribueix els beneficis per a una prosperitat compartida, en termes monetaris i no monetaris, de manera equitativa a tota la societat. Els negocis inclusius enfoquen activitats econòmiques que integren com a clients, proveïdors, distribuïdors o empleats en la seva cadena de valor als col·lectius més vulnerables. Són activitats que aconsegueixen ser rendibles i al seu torn generen un impacte social que millora les condicions de vida de totes les persones implicades.

Una empresa inclusiva és una empresa diversa, que adquireix una sèrie de valors com són la cohesió social, la solidaritat i la pròpia diversitat, valors que cada vegada aprecien més tots els grups d’interès i que permeten gestionar la cultura de l’empresa des d’una visió ètica.

L’ésser humà és un ésser social: necessitem irremeiablement dels altres per poder sobreviure. Reconèixer la nostra vulnerabilitat ens obliga èticament i ens demostra que som éssers interdependents i que necessitem cuidar-nos per caminar junts cap a un món més humà, però també més sostenible, perquè cuidar-nos entre nosaltres ens permet prendre consciència també de la necessitat de preservar el nostre entorn social i natural.

I és aquesta condició la que ens permet apreciar la importància dels valors com la justícia, la felicitat i la cooperació, i també la necessitat de cultivar les emocions i els bons sentiments per una correcta cura dels altres.

“La consciencia de vulnerabilitat, de que totes les persones som vulnerables, i algunes més que altres, és una de les essències de l’actitud ètica que necessitem desenvolupar, com a persones, com a organitzacions i com a societat”

José Antonio Lavado

Des d’aquesta perspectiva, una organització [radicalment] responsable és una empresa que cuida a les persones, a totes, sense exclusions. És una empresa que posa la persona al centre. I per aconseguir-lo hem d’actuar sobre la cultura de l’organització, perquè sigui una característica que defineix el nostre caràcter, el nostre ethos corporatiu.

Perquè si de veritat volem transformar les organitzacions (i la societat) hem d’avançar per aconseguir que el valor de la diversitat, més enllà de posar-lo en els nostres codis i declaracions, es visqui en totes les esferes de relació i actuació.

“No es tracta d’integrar persones com si fossin ens aliens que s’han de ‘col·locar’, es tracta d’entendre la condició diversa de la humanitat, aquella que fa que cada persona, amb les seves característiques diferencials, pugui aportar un valor al propòsit de l’organització”

Nekane Navarro

Per aconseguir-lo hi ha alguns col·lectius que requereixen suports específics amb els quals poden aportar aquest valor. Segurament no parlem d’igualtat, parlem d’equitat. I per avançar en aquest objectiu, les empreses poden establir diferents mesures. Començant per analitzar la cadena de valor per descobrir les àrees on cada persona pot posar a treballar el seu talent i habilitats, establint els mecanismes d’acompanyament i suport necessaris perquè puguin desenvolupar la seva feina.

En aquest àmbit, generar complicitats amb les entitats socials del seu entorn serà clau, ja que poden trobar en elles els millors aliats per a la inclusió de persones amb dificultats. I, sobretot, garantint que totes les persones que són part de l’empresa puguin participar, en igualtat de condicions, en la presa de decisions, apoderant-les perquè l’ètica entri a formar part en les deliberacions que es produeixen a l’organització.

“Si volem construir les organitzacions on ens agradaria habitar, això passa per construir sistemes de governança més democràtics on totes les veus puguin participar (de veritat) en la presa de decisions (de veritat, no només en les petites decisions)”

Albert Huerta

Només així podrem construir una societat més autèntica, humana i sostenible, que generi oportunitats per a totes les persones, avui i demà.

Llegeix l’article publicat a Social.cat aquí.