Necessitem organitzacions [radicalment] responsables

Article publicat en Diario Responsable. 8 d’abril de 2018

Les organitzacions, com les persones, tenen un conjunt de responsabilitats a les quals han de donar resposta. Preguntes com qui som, per què estem, com ens organitzem o quin valor aportem i com prenem les decisions han de respondre des de la integració de l’ètica en la gestió en la seva cultura.

En particular, las organitzacions [radicalment] responsables contemplen totes les seves accions o omissions i “responen” davant preguntes com:

 • qui som i per què som aquí (role responsibility): eleva el nivell de consciència de totes les persones de l’organització sobre el paper que, individualment i col·lectivament juguem a la societat, sense limitar-nos a generar valor econòmic o filantròpic.
  • com ens organitzem i governem (organizational responsibility): concreta la millor manera de governar-nos, de definir valors, polítiques i estratègies i d’organitzar-nos per afavorir un comportament ètic i transparent.
  • com ens relacionem i amb qui (care responsibility): ajuda a entendre l’entorn i actuar en conseqüència, comprendre el que mou i commou a tots els interlocutors, de respectar la seva dignitat, d’exigir-la també recíprocament i de tenir cura de les persones i grups més vulnerables.
 • quines capacitats tenim i quin valor aportem (capacity responsibility): analitza la naturalesa de les nostres capacitats -saber, voler i poder fer lliurement- per actuar de forma ètica.
  • com volem ser (virtue responsibility): impulsa la responsabilitat viscuda de manera contínua, al llarg de la vida, construint actituds i emocions que donen coherència a l’acció i generen confiança i expectatives d’integritat en la relació.
  • quin impacte generem (outcome responsibility): analitza les conseqüències de les nostres actuacions o omissions, ret comptes i retro-alimenta la presa de decisions. Inclou la responsabilitat legal, que neix de l’exterior, però va més enllà de l’obligació legal per esdevenir un compromís ètic, que neix de la lliure voluntat interior.
 • com prenem decisions (dialogical responsibility): fomenta la presa de decisions aplicant valors com el diàleg, la deliberació, la transparència, la participació, la reciprocitat i la recerca compartida de solucions.

Responsabilitats: model beethik

Font del gràfic: www.beethik.com

I no ho fan de qualsevol manera, sinó que ho fan des de la integració de l’ètica en la gestió de la seva cultura i en l’exercici d’aquestes responsabilitats. No en va, l’ètica és l’exercici conscient de la nostra responsabilitat.

D’aquesta manera, diem que una organització és [radicalment] responsable quan identifica totes les seves responsabilitats i les gestiona de manera global i ètica, des de les seves arrels, des de la seva essència, per, des d’aquí, construir el seu “caràcter” i la confiança que li dóna legitimitat per actuar.

I per a això, es dota d’una infraestructura ètica que articula els compromisos, els espais i els recursos necessaris per fer una gestió [radicalment] responsable en relació i diàleg amb “l’altre”. Això també és útil per ser coherent, per assolir el màxim nivell de coherència entre “el que diem” [els nostres valors], “el que fem” [el nostre comportament quotidià] i “el que sentim” [en les relacions amb els altres] .

Com diu Victòria Camps, una organització [radicalment] responsable reacciona afectivament contra “el que està malament” i sent atracció cap a “el que està bé”. “D’aquesta manera, promou actituds favorables per conviure i no les que contribueixen a entorpir la vida en comú”.

La responsabilitat radical entén l’organització no només com un bon ciutadà que evita fer el mal i respondre de les conseqüències dels seus actes, sinó com un compromís per contribuir a una societat més autèntica, humana i sostenible.

El present ens interpel·la, però el futur ens exigirà una major radicalitat en la gestió. Integrant l’ètica en el dia a dia i en la presa de decisions. Identificant les nostres responsabilitats i gestionant-se de manera conscient.

Autors:

José Antonio Lavado linkedin

Nekane Navarro linkedin

Albert Huerta linkedin

www.beethik.com

Pubicat a Diario Responsable: https://diarioresponsable.com/opinion/26145-rse-necesitamos-organizaciones-radicalmente-responsables