La gestió ètica de les persones per a la construcció d’organitzacions més humanes, autèntiques i sostenibles

José Antonio LavadoJosé Antonio Lavado, membre de l’equip de beethik, ha estat entrevistat al programa Terrícoles de Betevé

25 d’abril de 2018

 

En aquesta entrevista Lavado exposa la finalitat de beethik: ajudar a les organitzacions a que identifiquin les seves responsabilitats, totes, i les gestionin de manera ètica.

D’acord amb les seves paraules, “una empresa ètica és aquella que és capaç d’identificar de què és responsable i de respondre a preguntes bàsiques com: què som i per a què estem aquí, com ens organitzem i governem, quin valor aportem i a qui, com prenem les decisions… I gestiona totes aquestes responsabilitats tenint en compte a l’altre i en diàleg amb l’altre”.

“En aquesta gestió ètica, les persones ocupen un lloc central, ja que són l’element clau perquè les organitzacions puguin aconseguir els seus reptes i propòsits, sobreviure i assolir la seva legitimitat davant els seus grups d’interès. Per això, la creació de confiança és determinant i per aconseguir-la, el diàleg i la participació són claus”, ha afirmat.

“Posar a les persones al centre” – ha expressat – “vol dir tenir-les present, identificar quines responsabilitats tens respecte les seves necessitats i expectatives com a persones, i a partir d’aquí gestionar aquestes responsabilitats de la manera més ètica possible”.

En definitiva, com ha compartit, “gestionant de manera responsable la relació amb les persones, construïm organitzacions més humanes, autèntiques i sostenibles”.