Neix beethik!

Article publicat a Corresponsables. 9 de maig de 2018

beethik neix per oferir a les organitzacions un model que facilita la integració de l’ètica en la seva cultura i en la gestió conscient de totes les seves responsabilitats.

“Jo vull treballar -viure i conviure- en empreses i organitzacions compromeses de veritat, en empreses conscients, que connecten amb les seves arrels, amb la seva essència, amb la seva responsabilitat més profunda i radical; en empreses que posen a les persones, a totes, a l’eix de la seva contribució a una societat més autèntica, més humana i més sostenible. I reivindico també la importància de l’estètica, però com a reflex del que som i no a l’inrevés, com a magnífic vehicle a través del qual es manifesta l’ètica. Perquè en les empreses i la societat actual cal restablir l’autèntic diàleg i els ponts entre el que és bo i el que és bell “.
(Inspirat en un escrit de Nekane Navarro)

Potser aquestes paraules són un bon reflex del perquè i per a què neix beethik, aquí i ara. Després de més de 15 anys acompanyant a les organitzacions per integrar en les seves estratègies i en la seva gestió els criteris de la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, les tres persones impulsores de beethik, s’han retrobat i han decidit unir les seves forces i co-construir aquest nou camí junts.

Un camí que apunta en la mateixa direcció que el caminat fins ara, però que vol aprofundir més en aquelles actituds, reflexions, emocions i decisions que contribueixen a la veritable transformació de les nostres empreses i organitzacions per aconseguir que siguin autèntics espais d’aportació de valor a la societat i on poder desenvolupar-nos com a professionals i com a persones en un context ètic de diàleg, responsabilitat i confiança.

A través del model beethik, la proposta és que cada organització pot anar construint la seva pròpia infraestructura ètica per anar articulant amb el temps les seves eines, espais i recursos que acaben connectant a totes les persones involucrades -internes i també externes- amb els valors, les actituds i les emocions necessàries per contribuir a una societat més sostenible, és a dir, més equitativa en la distribució de la riquesa, més integradora i cohesionada socialment, més eficient i raonable en l’ús dels recursos i més ètica i responsable en la manera de relacionar-se, conviure i governar-se.

Més enllà de disposar d’un codi d’ètica/de conducta o d’un sistema de compliment normatiu, les empreses i organitzacions necessiten que els valors ètics s’interioritzin en els criteris d’actuació que tenen com a organització i en els comportaments de totes les seves persones i equips . A això contribueix el desenvolupament de l’esmentada infraestructura ètica, és a dir, els pilars que cada organització necessita per tenir una constitució consistent, sòlida i coherent que li permeti abordar amb èxit els reptes i desafiaments en totes les seves àrees de responsabilitat: 1) al manteniment del compromís de les persones -per exemple, desenvolupant el talent / lideratge ètic, 2) assegurant l’estabilitat i la governança de la pròpia organització – per exemple: comitè d’ètica, compliance, definició de valors, etc.-, 3) en les relacions d’adaptació a l’entorn i de diàleg amb els seus grups d’interès -metodologies per al diàleg amb els GI, 4) en les maneres de garantir la consecució de resultats i de mesurar l’impacte ètic -amb indicadors com, per exemple, l’índex de coherència percebuda-, o 5) en com es garanteix que l’ètica és present en els processos de presa de decisions -per exemple, implantant el mètode d i deliberació beethik -.

En definitiva, el model és útil per a les organitzacions que tenen la voluntat real de connectar amb les seves arrels i amb les seves responsabilitats per conformar el seu “caràcter”, per enfortir la confiança del seu entorn i per a construir, des de la seva pròpia essència, organitzacions més autèntiques , humanes i sostenibles. A aquestes organitzacions, beethik les vol distingir com a organitzacions [radicalment] responsables. Aquelles que integren l’ètica en totes les actuacions, decisions i dimensions, gestionant les seves responsabilitats – a nivell intern i extern – de manera integral.

Las organitzacions [radicalment] responsables … Són aquelles que connecten amb les seves arrels i que es doten d’una infrastructura ètica per a construir, des de la seva pròpia essència, organitzacions més autèntiques, humanes i sostenibles.
… es doten d’una infrastructura ètica: útil per a ser coherents … La concreció d’una infraestructura ètica ens ajuda a assolir el màxim nivell de coherència entre “el que diem” [els nostres valors], “el que fem” [el nostre comportament quotidià ] i “el que sentim” [en les relacions amb els altres].
… per construir la seva identitat, el seu “caràcter” [ethos] … Un recurs necessari per assegurar la confiança radical dels nostres grups d’interès i per afrontar la resolució dels nostres reptes de coordinació interna i, també, d’adaptació a un entorn cada vegada més plural, obert i complex.
… com una nova manera d’entendre’ns amb els altres i en el món … Abans que l’ètica signifiqués “ethos”, “caràcter”, “manera de ser”, significava el “lloc on s’habita”. Aquesta manera d’experimentar l’ètica ens porta a una nova manera d’entendre la “responsabilitat”.
Volem tornar a les arrels de l’ètica, per construir les organitzacions on ens agradaria habitar. Perquè qui se sap responsablement al món no pot sostreure a la presència de “l’altre”.

Per avançar amb pas ferm en el camí del desenvolupament sostenible, les nostres organitzacions requereixen majors dosis de valentia per introduir més [radicalitat] en la gestió, identificant i concretant cadascuna les seves pròpies responsabilitats i integrant l’ètica com a atribut diferencial de la seva “caràcter” com organització.

Link a l’article publicat a Corresponsables.