Connexions beethik: entrevista a Imma Lluva

imma Lluva

Directora de Responsabilitat Social i Sistemes de Gestió

Suara Cooperativa

1. Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

El primer cop que ho vaig sentir em va xocar. Radical és un adjectiu contundent i intransigent i d’entrada sembla si més no xocant per definir la responsabilitat. Però si tens l’oportunitat de parar-te a analitzar les paraules i el seu significat va prenent força i importància. Estem en un moment on la responsabilitat social corporativa o empresarial ja forma part de la definició de moltes empreses, ja sigui per convicció o per estètica, (ningú pot dir que no és responsable).   Pel que el concepte radical és un pas més enllà, anar a buscar l’essència de les organitzacions.

2. Per què és important l’ètica en una cooperativa que compta amb 3.000 persones treballant, 1.000 de les quals són sòcies?

Per no perdre la nostra identitat. L’ètica ens ajuda a definir quin tipus d’organització volem ser, posa el focus en el ser i en trobar l’equilibri amb allò que diem que som, i allò que fem. Ajuda a identificar allò que no tenim ben resolt i a crear respostes a través del consens.

3. Segurament alguna vegada algú t’ha dit que una cooperativa no pot ser una empresa; que una empresa no es pot gestionar de forma assembleària. Hi ha molts que ho pensen, què els hi diries?

Primer els hi faria un recordatori del que vol dir empresa (conjunt de capital treball i administració per satisfer una necessitat) i els hi preguntaria quin d’aquests aspectes no estan contemplats en una cooperativa. Una cooperativa és un tipus de forma jurídica, una empresa pot decidir constituir-se com societat anònima o com cooperativa; el que les diferencia és que les cooperatives estan al servei de les persones i es gestionen de forma participativa i democràtica i la societat anònima està al servei del capital .

Jo he après a ser cooperativista (prendre decisions de forma col·lectiva) practicant-lo, pel que els animaria a que ho provessin independentment de la forma jurídica i sobretot no voler passar del 0 al 100, planificar com es pot anar implementant, no voler incorporar-ho de cop..

Sí que és cert que és més senzill posar-se d’acord 2 que 1.000, però el potencial que hi ha en 1.000 persones treballant per un objectiu comú és brutal. Quan construeixes des de diferents visions i perspectives el resultat final es veu multiplicat.

4. Recentment heu dissenyat de manera participativa una infraestructura ètica a Suara, ens pots explicar quins són els elements que formen part d’aquesta infraestructura?

El primer que destacaria és que la necessitat de tenir unes estructures que garanteixin un comportament basat en els nostres valors ve de les persones sòcies. Vam decidir per assemblea incorporar en els nostres estatuts la constitució d’un comitè d’ètica. Pel que el punt de partida és molt sòlid.

A partir d’aquí i després de que 25 persones de la casa féssim una formació inicial de la ma d’un equip d’experts en RSC (Bidea consultors) i acadèmics del camp de la filosofia vam decidir dotar-nos d’unes eines que ens han de servir de base per orientar les nostres actuacions.

  • Un marc conceptual que emmarca el com entenem l’ètica a Suara. Cal un marc on totes sapiguem de què estem parlant.
  • Un codi ètic, que defineixi els valors i principis que ens fan de guia davant les nostres actuacions
  • Un comitè d’ètica. Que vetlla per  la implementació de l’ètica; promou accions, formació…
  • Els espais de reflexió ètica (ERE). Espais oberts de participació que tenen com a finalitat impulsar la perspectiva ètica en la pràctica quotidiana.

5. Quines són les claus per assegurar que el projecte té èxit i aconseguir que Suara destil·li ètica per tots els “porus de la pell”?

L’objectiu final és que l’ètica estigui incorporada en el dia a dia dels equips i professionals que el formen. Que sigui una manera de ser i fer en tots els àmbits de l’ organització, que estigui integrat en com construïm les decisions a tots els nivells i en la relació amb tots els grups d’interès, pel que hem de posar tots els ingredients per a que això sigui possible:

  • La participació de tota l’organització és un factor clau. En aquest aspecte el fet de ser cooperativa i de creure fermament en la participació per construir, decidir… tenim una part del recorregut feta.  L’ètica ajuda a construir respostes de forma participada, a través del diàleg i la reflexió.
  • La formació a nivell transversal és un altre factor clau. Cal tenir uns coneixement mínims per treballar des d’un mateix llenguatge. Tenim inclòs en el nostre pla de formació un curs bàsic de 20 hores.
  • El lideratge, que ha de ser capaç de traduir els valors de l’organització en les seves actuacions i decisions i vetllar per a que els seus equips els coneguin i els apliquin.

6. Per a què serveix l’ètica? Dit d’una altra manera, des d’una perspectiva empresarial, quin és el retorn que espereu de l’aplicació de l’ètica a Suara?

L’ètica té a veure en el com ens relacionem amb les persones i per tant té un impacte directe amb el sentiment de pertinença que garanteix la continuïtat i la sostenibilitat . L’ètica aporta sentit a allò que fem.

7. En tres paraules, què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions?

Prendre consciència de com i a qui afecten les nostres decisions.