Construint el viatge cap a l’ètica de les nostres organitzacions

Taller “Connectant el propòsit i l’acció. Eines per aplicar l’ètica al dia a dia”, DIRSE Catalunya i beethik, amb la col·laboració

Divendres passat, 11 de novembre, persones associades a DIRSE a Catalunya van compartir un intens matí de reflexió i aprenentatge al voltant de la gestió ètica.

El taller va arrencar amb una reflexió i anàlisi al voltant dels resultats de l’Estudi “L’estat de la gestió ètica a les nostres organitzacions” publicat per DIRSE i beethik el setembre de 2021 i la principal conclusió del qual és que el gran repte de les nostres organitzacions és reduir la bretxa entre [el que diem] a les nostres declaracions i [el que fem] en el dia a dia, ja que el 75% de les organitzacions incorpora l’ètica en el propòsit, però només el 26% disposa de sistemes per integrar-la en la presa de decisions.

L’estudi proposa també un toolkit per planificar el “viatge cap a l’ètica” de les organitzacions:

Com que no hi ha dos viatges iguals, el taller va facilitar a cada participant la possibilitat de planificar el de la seva empresa: organitzar les etapes, dotar-se de la infraestructura i dels recursos més adequats, preparar-se per prendre les millors decisions davant de situacions difícils, capacitar els seus equips, gestionar l’impacte que genera al viatge en els altres, triar eines per avaluar que se segueix la ruta més adequada i rectificar quan sigui necessari.

Per això, es va realitzar un autodiagnòstic previ per part de les persones assistents, aplicant el Test ràpid beethik, partint del qual van rebre un informe personalitzat que va servir de punt de partida per a la dinàmica del taller.

“La felicitat (com l’ètica) no és una destinació per arribar-hi, sinó una manera de viatjar”.

Adaptat de Proverbi Hindú