Connexions beethik: entrevista a Francisco Hevia

Conseller d’empreses. Directiu multidisciplinari des del 2000. Centrat en convertir la missió de les empreses en realitat a través de la gestió responsable que generi valor econòmic, social i ambiental per al conjunt de les persones que participen de la seva cadena de valor. Expert en gestió ètica i bon govern, gestió de persones, del medi ambient de l’impacte social de les empreses i en construir relacions a llarg termini amb els grups d’interès.

 

1. Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

L’ètica ha de ser la base de tot. Pel que fa al món de la responsabilitat social, el radicalisme sempre genera una mica de rebuig per la forma, encara que en el fons el canvi radical cap a la gestió ètica i responsable és una necessitat urgent.

2. Una pregunta clàssica: és compatible l’ètica i l’empresa? Ho tenen més fàcil algunes empreses?

Són compatibles, el que no s’entén bé és l’empresa sense ètica, sense valors i sense un propòsit que no sigui el d’aportar alguna cosa a les persones amb les que interactua.

Les empreses amb propòsit tenen avantatge, aquelles que creuen en alguna cosa, que els mou la creació de valor per al conjunt dels seus grups d’interès, sempre parteixen amb avantatge davant de qualsevol escenari.

3. Pot realment un directiu/a actuar èticament en un entorn organitzatiu hostil?

En un entorn organitzatiu hostil el que no es pot és dirigir per crear valor i tenint en compte les necessitats i expectatives dels grups d’interès. Només et queda defensar-te de les agressions i liderar els equips cap a la supervivència.

En entorns hostils la millor opció és canviar de projecte ja que afortunadament hi ha moltes coses a fer, moltes empreses en què treballar i s’està tornant a una època de batalla pel talent en la què hi hauran sempre oportunitats de sumar-se a algun projecte que t’ompli, o fins i tot de crear-ne un propi.

4. Després de les noves normatives vigents, quin és el nou paper que els toca exercir als consellers en relació al comportament ètic de l’organització? Quins tres consells els donaries?

El consell d’administració, com a representació dels interessos de la propietat de l’empresa, i del conjunt dels grups d’interès de la mateixa, té la responsabilitat indelegable de conèixer i incorporar a l’estratègia i a la gestió seves necessitats i expectatives pel que fa a l’activitat de l’empresa.

Si anem una mica més amunt, són els responsables d’aprovar el model d’empresa, de definir la missió, la visió, els valors, el propòsit de l’organització i d’aprovar les ambicions organitzatives, les estratègies i els plans anuals.

Són els responsables de l’acompliment del model d’empresa i que aquest s’implementi des de l’ètica i el respecte dels gestors i els administradors per les persones amb les que interactua l’organització.

5. Si l’empresa és un agent de transformació social, tenen els DIRSE un paper a fer, com a agent de canvi, per promoure la cultura ètica de la seva organització? En cas afirmatiu, què els recomanaries?

El DIRSE té un paper de dinamitzador transversal en l’organització, de suport del CEO a aconseguir que totes les àrees de l’organització es centrin en satisfer els grups d’interès que gestionen i en els què impacten amb la seva activitat.

Per a això necessiten impulsar la gestió ètica i responsable, vigilar que els sistemes de control existeixin i funcionin per crear la cultura de la gestió ètica en l’organització.

La meva recomanació és que estiguin a prop del consell i del CEO per poder entendre i influir sobre el model d’empresa.

6. En tres paraules, què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions?

Fer el degut per al bé comú de tots els grups d’interès de l’organització.