Connexions beethik: entrevista a Antoni Ballabriga

Antoni Ballabriga

Director global de Negoci Responsable de BBVA. Representant de la banca europea en el Comitè Directiu Global del Fòrum de Finances Sostenibles de la UNEP FI – Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient- en el període 2018-2020.

1. Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

Per a mi la responsabilitat no es pot exercir a mitges, les accions són responsables o no ho són. No obstant això, el concepte de responsabilitat radical em suggereix la necessitat de ser consistent, d’aconseguir sistematitzar que l’organització es comporta de manera responsable en tots els seus àmbits d’actuació i també en la necessitat de connectar amb la part més autènticament humana, amb allò que ens defineix com a persones.

2. Des de finals de 2017 representes a la banca europea en el Comitè Directiu Global del Fòrum de Finances Sostenibles de la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI). Recentment has manifestat públicament la seva gran satisfacció per les iniciatives que s’estan duent a terme. Ens ho pots explicar breument?

Doncs la veritat és que és em sento especialment optimista perquè l’aposta per la sostenibilitat està en un punt d’inflexió, marcat per dos grans fites: l’aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i l’Acord de París per al Canvi Climàtic. Tots dos han tingut un impacte sense precedents en la indústria financera que està marcant una nova era per a la sostenibilitat. S’espera una inversió de 70 bilions de dòlars en sostenibilitat per al 2030 i els bancs jugaran un paper crucial per mobilitzar capital amb l’objectiu de frenar el canvi climàtic i promoure una economia més social i baixa en carboni. Al treball que estem fent en UNEP FI, ​​s’uneixen dues iniciatives que contribuiran a marcar els estàndards en sostenibilitat per a la indústria financera en els propers anys: les recomanacions sobre finançament i canvi climàtic del Consell d’Estabilitat Financera i el pla d’acció del grup de experts de la Comissió Europea.

3. Fa anys que contribueixes a integrar l’ètica en l’organització en la qual treballes ¿de què et sents especialment orgullós? Quins serien els principals reptes per als propers anys?

Una de les coses que em fa sentir especialment orgullós és que des del concepte de negoci responsable estem institucionalitzant “el rol de segona línia” de la nostra funció, on s’ubiquen altres funcions més madures com les funcions de compliment o riscos. La nostra missió és avui molt clara: assegurar que de forma sistemàtica les persones estan en els processos de presa de decisions reptant a les unitats de negoci i àrees de suport. Per exemple, un dels projectes singulars en els quals ens estem recolzant és el que hem anomenat “TCR” -transparència, claredat, responsabilitat-. Al mateix temps, el nostre principal repte és aconseguir que aquesta transformació de les àrees de negoci es produeixi de la manera més consistent i ràpida possible i s’introdueixi com a filosofia i de manera generalitzada en la presa de decisions.

4. Es diu que “el nom fa la cosa”. En aquest sentit, quines són les raons que justifiquen el canvi de denominació de “Responsabilitat Corporativa” a “Negoci Responsable”?

Fa uns cinc anys que utilitzem aquesta nova denominació. El nom de la cosa apareix com a conseqüència de la lògica de l’evolució del paper que exerceix la funció en les organitzacions. En una primera fase, la funció es va entendre com un recurs per assegurar la reputació, l’èmfasi estava en realitzar bons informes i en un enfocament filantròpic a nivell social; la paraula clau era comunicar. Després, es va produir l’exigència d’anar més enllà i el focus es va centrar en minimitzar riscos, desenvolupar bones pràctiques i aportar solucions introduint canvis en la gestió; el verb aquí era millorar. I ara, per a nosaltres la funció s’ha de enganxar al propòsit de l’organització, ha d’exercir el rol d’assegurar aquest propòsit com a palanca de canvi, en aquest cas la paraula clau i el verb clau és transformar.

5. En una època convulsa, en què el sector de la banca ha hagut de gestionar diversos conflictes amb els seus grups d’interès, quins són els principals reptes per a una gestió ètica del sector? Com pot contribuir a un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible?

El sector està entrant en una nova era, que exigeix ​​a la banca repensar el seu nou rol social, hem de reinventar la banca i redefinir el nostre propòsit per crear un impacte positiu en la vida de les persones. Per a això hem de construir relacions equilibrades, a llarg termini i d’extrema transparència amb els clients i amb tots els grups d’interès. La banca ha de universalitzar l’accés de totes les persones als serveis financers. Hem d’ajudar a la societat en el camí del desenvolupament sostenible i a construir una transició a una economia baixa en carboni. Volem ser catalitzadors d’aquest canvi i actualment formem part amb altres 24 bancs dels cinc continents d’una iniciativa de Nacions Unides per definir els principis de banca responsable. Estem convençuts que aquests principis fixaran els estàndards futurs i l’accountability d’aquesta nova banca mundial.

6. Com saps, hi ha una iniciativa a nivell mundial anomenada Global Aliance for Banking on Values ​​que agrupa prop de 50 entitats financeres. Què penses d’aquesta iniciativa?

Em sembla molt bé aquesta iniciativa, de fet en certa forma són tractors de les iniciatives que els bancs grans estan posant en marxa per orientar-se cap al desenvolupament sostenible. Crec que la seva influència en relació amb els valors que ha de tenir la banca està sent molt positiva. No obstant això, en termes globals, en ser una iniciativa que agrupa bancs amb una mida reduïda potser l’impacte de la GABV sigui més limitat que el que pugui produir petits moviments que ja s’estan realitzant des d’iniciatives com el UNEP FI i d’altres que ja he esmentat. Si volem generar un canvi a gran escala en el sistema necessitem involucrar les grans entitats financeres.

7. Si haguessis de il·lustrar amb tres paraules què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions, quines serien?

Jo ho sintetitzaria en tres paraules molt significatives que guien la meva feina quotidiana: impacte positiu en les persones.