Infraestructures ètiques per integrar el compliance en la gestió

Artícle publicat a AGORA, Inteligencia colectiva para la sostenibilidad. 21 de maig de 2018 

Logo beethik castellano

El compliance es pot abordar de manera reactiva, des de la perspectiva de prevenció de riscos i amb la única finalitat de garantir un estricte compliment normatiu. Però les organitzacions [radicalment] responsables construeixen infraestructures ètiques que permeten integrar el compliance en el seu model de gestió.

Interpreten i apliquen la norma de manera que permeti enfortir el caràcter i la cultura de l’organització i treballen per incorporar l’ètica en el dia a dia, en totes les persones de l’organització, aportant els recursos necessaris per prendre sempre les millors decisions, des del punt de vista normatiu, però també des d’una perspectiva ètica.

En els últims temps les empreses i organitzacions estan avançant en la construcció de marcs que assegurin una correcta prevenció i gestió del risc penal empresarial. Des d’aquesta perspectiva, les empreses han començat a establir accions que aborden una multitud d’aspectes, com pot ser la protecció de dades de caràcter personal, la prevenció de blanqueig de capitals, el dret de la competència, temes laborals …

El compliance o compliment normatiu consisteix a establir les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que l’organització compleix el marc normatiu aplicable, que inclou, a més de les normes legals, les polítiques internes, els compromisos amb persones destinatàries, clients, proveïdors o tercers , així com els codis de conducta que ens comprometem a respectar.

Però … n’hi ha prou?

Des d’un punt de vista estrictament normatiu i de control, la resposta és sí. Si una empresa pren totes les mesures possibles per controlar que en la seva organització es respecten totes les normes existents, és evident que estarem treballant per avançar cap a sistemes de gestió responsables i respectuosos amb la legalitat vigent.

Però … n’hi ha prou amb respectar la legalitat?

Doncs aquí podem començar a dubtar … En el cas del compliance, els objectius vénen fixats des de fora de l’organització: les lleis i la normativa; l’enfocament és la prevenció de riscos penals per evitar possibles conseqüències. Podem dir que l’enfocament principal és prevenir i evitar les possibles conseqüències.

Si volem posar la persona en el centre de qualsevol organització, hauríem de començar a treballar en positiu, no només per evitar les conseqüències legals, sinó, a més, per construir aquelles organitzacions ètiques, humanes i sostenibles en què volem treballar i conviure.

Complementant l’enfocament del compliance, l’ètica l’aporta un enfocament positiu, pretén que totes les persones que formen part d’una organització actuem sempre de manera responsable, buscant el millor per a tots els grups d’interès de la mateixa, pel bé comú.

En l’àmbit de l’ètica els objectius dels fixem nosaltres, internament i de la manera més participativa possible. És, en definitiva, una pràctica reflexiva conjunta que part de la nostra llibertat, un procés mitjançant el qual les persones tenim cura de nosaltres mateixes i dels altres, protegint els drets, harmonitzant relacions, ajudant-nos mútuament a viure millor i a superar dificultats o estats de vulnerabilitat . L’ètica sorgeix en els espais de relació i s’està revelant en l’actualitat com un factor de qualitat i d’excel·lència personal, professional, organitzacional i cívica. L’ètica és l’exercici conscient de totes les nostres responsabilitats com a organització.

En l’actualitat ens resulta imprescindible aplicar l’ètica per posar-nos d’acord amb “l’altre” sobre uns mínims comuns que ens ajuden a concretar en la pràctica principis, valors, emocions, actituds i procediments de diàleg que ens permetin compartir la nostra empresa com un espai comú i construir societats on poder viure i conviure.

I … com s’aplica en una empresa?

Cal que l’ètica passi de les grans declaracions a la pràctica diària. Dels compromisos i els codis ètics a la gestió del dia a dia, dels comitès d’ètica a tots els equips de l’organització.

Això s’aconsegueix mitjançant la construcció d’una infraestructura ètica que ens permeti desenvolupar i assegurar l’ètica en tots els nivells i àmbits de les organitzacions.

Aquesta infraestructura està conformada per tots aquells factors, eines i recursos que ens possibiliten l’adequada gestió de les conductes organitzacionals. En aquest sentit parlem de fomentar la cultura de l’ètica i de la responsabilitat en les maneres de fer de l’organització per assegurar la coherencia interna i externa, entre el que es diu i el que es fa, nivell de coherència que podem diagnosticar amb facilitat per millorar-la de forma continuada en el temps.

És imprescindible garantir que l’ètica forma part de la presa de decisions, en tots els nivells de l’organització. Per a això és necessari fomentar la sensibilització i la capacitació ètica de les persones que formen l’equip humà de l’empresa, desenvolupant les seves competències ètiques i proporcionant-los mètodes de deliberació per construir les millors decisions quan ens trobem davant de situacions difícils de resoldre.

Les organitzacions hem de dotar-nos d’eines i espais de deliberació per anticipar, avaluar i afavorir la resolució de casos i situacions que generen o poden generar conflictes ètics. I el més important, mesurar l’impacte ètic per fer un seguiment de la seva aplicació i del valor generat per a les persones, en el funcionament dels equips, en les relacions amb els nostres interlocutors i en la cultura general de l’organització.

En aquests temps en què parlem d’empreses responsables, de negocis responsables … hem de començar a reconèixer a les empreses [radicalment] responsables, aquelles que busquen l’excel·lència ètica i els valors de la reciprocitat, la responsabilitat, la interdependència, el reconeixement mutu i la transparència en la relació amb tots els grups d’interès.

www.beethik.com

Albert Huerta linkedin

Nekane Navarro linkedin

José Antonio Lavado linkedin

Link a l’article publicat a Ágora